top of page
הוראות תנאי שימוש - תקנון האתר

​​

רכישת מוצרים באמצעות האתר כפופה לתנאים המפורטים להלן בתקנון זה.

 

 1. מבוא

  1. אתר www.MYTOP.co.il ("האתר") משמש כחנות אלקטרונית לרכישת מוצרים של חברת
   " MYTOP FITNESS" על ידי צרכני קצה הגולשים באינטרנט.

  2. עצם הרכישה באתר תהווה הצהרה על הבנה והסכמה להוראות תקנון זה. התקנון מהווה חוזה מחייב בין הרוכש באתר ("הלקוח") לבין MYTOP FITNESS ("החברה") המפעילה את האתר. במידה ואינך מסכים לתנאי השימוש שלהלן עליך להימנע משימוש באתר.

  3. תקנון זה מנוסח בלשון זכר לשם הנוחות בלבד - התקנון מתייחס לבני שני המינים באופן שווה.

  4. כל התמונות והאביזרים המופיעים בחנות להמחשה בלבד. ט.ל.ח.

  5. הלקוח מצהיר בזאת כי הינו בעל כשרות משפטית על פי חוק להשתמש באתר זה ולהתחייב בחוזה בהתאם לדין. מובהר בזאת כי השימוש באתר על ידי קטינים כפוף לאישור הוריהם או האפוטרופוס החוקי שלהם. ככל שהלקוח הינו מתחת לגיל 18, הוא נדרש לבקש מהוריו או מהאפוטרופוס החוקי שלו רשות לפני השימוש באתר ועצם השימוש באתר על ידו מהווה הצהרה שקיבל רשות כאמור – לאחר שהוריו או האפוטרופוס החוקי שלו קראו בעיון רב את תנאי השימוש. האחריות לשימוש באתר חלה על הלקוח, הוריו או האפוטרופוס החוקי שלו בלבד, והלקוח פוטר בזאת את החברה מכל אחריות בקשר לכך.

  6. כל אדם המבצע פעולה באתר מצהיר בזאת כי הינו מודע לתנאי השימוש באתר ומקבלם, וכי לא תהא לו או למי מטעמו כל טענה או דרישה או תביעה נגד החברה, האתר או כל מי מטעמם, על פי תנאי השימוש שלהלן. החברה שומרת על זכותה לשנות את תנאי השימוש מעת לעת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, אולם כל שינוי בתנאי השימוש יחול אך ורק על מוצרים שנרכשו לאחר השינוי כאמור.

 2. מכירות – חלק כללי

  1. החברה תאפשר לרכוש את מוצריה באמצעות האתר, בדרך נוחה, קלה ומהירה.

  2. החברה עושה כל שביכולתה כדי לוודא, שהמוצר המוצג על-ידה נמצא ברשותה. עם זאת, עלול להיווצר מצב, ובו לאחר תום הליך המכירה, יתברר כי המוצר חסר מן המלאי. במצב כזה, רשאית החברה לבטל את המכירה ולהשיב ללקוח את כספו לאחר הודעה באמצעות שיחת טלפון או באמצעות דואר האלקטרוני.

  3. הרכישה באתר הינה באמצעות כרטיס אשראי בלבד והעסקה תתבצע לאחר אישורה ע”י חברת האשראי. מחיר המוצר באתר כולל את המע”מ.

  4. החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את שיווק ומכירת המוצר בכל עת וכן לשלול זכות רכישה באתר על פי שיקול דעתה הבלעדי.

 3. אספקת המוצרים

  1. החברה תדאג לאספקת המוצר הנרכש באתר לכתובת כפי שהוקלדה בדף התשלום, תוך המועד הנקוב בדף המכירה של המוצר. אלא אם צוין מפורשות אחרת.

  2. החברה תפעל כדי לספק את המוצר בהתאם לתנאי האספקה. במידה ויהיה צפי לעיכוב כלשהו, יועבר עדכון ללקוח בשיחת טלפון או דואר אלקטרוני.

  3. החברה אינה אחראית לאיחור בביצוע אספקת המוצר במקרים הבאים:
   12.1. כוח עליון ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, מלחמה, פעולות איבה, מצב חירום ונזקי טבע.
   12.2. שביתה אצל ספקים של שירותים או סחורות הדרושים לייצור ו/או הובלת המוצרים.
   12.3. נסיבות אחרות שאינן בשליטת החברה.

  4. באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית החברה תהיה רשאית לספק את המוצרים ללקוחות במקום סמוך ומקובל וזאת בתיאום מראש עם הלקוח .

  5. זמני אספקת המוצרים ו/או השירותים כפי שאלה מצוינים בדף המכירה כוללים רק ימי עסקים, קרי: יום א-ה לא כולל שישי שבת, ערבי חג וימי חג.

 4. דמי משלוח

  1. דמי המשלוח ישולמו ע”י הלקוח בנפרד במסגרת התשלום בגין המוצר.

  2. הלקוח יהיה רשאי לאסוף את המוצר ישירות ממשרדי  החברה וזאת בתיאום מראש בקשר לאיסוף המוצרים. מוסכם כי במקרה של איסוף ע”י הלקוח לא יגבו מהלקוח דמי משלוח.

 5. שירות לקוחות

  1. בכל שאלה או בירור לגבי המוצר, ניתן לפנות אל נציגי השירות של החברה בדוא”ל: fit.mytop@gmail.com

 6. ביטולים והחזרות

  1. ניתן לבטל את עסקה באמצעות פניה בדואר אלקטרוני לשירות הלקוחות של החברה. ביטול עסקה יהיה בתוקף אך ורק לאחר קבלת דואר אלקטרוני מהחברה המאשר את הבקשה לביטול העסקה. במקרה שהביטול אושר – יש להשיב את המוצר לחברה כאשר כל העלויות הכרוכות בהחזרת המוצר תחולנה על הלקוח.

  2. משתמש רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן. ניתן לבטל עסקה החל מתאריך ביצוע ההזמנה ועד 14 ימים לאחר קבלת המוצר.

  3. החזרת המוצר תעשה בתנאי שלא נעשה בו שימוש כלל, באריזתו המקורית, ללא פגם או נזק ובצירוף החשבונית המקורית.

  4. החזר כספי יתקבל לאמצעי התשלום המקורי.

  5. מדיניות ביטול העסקה המפורטת לעיל תחול רק ביחס למוצרים שנרכשו באתר.  החברה לא תטפל בהחזרת מוצרים שנרכשו דרך מקור אחר.

 7. אחריות ושירות

  1. האחריות למוצר מכסה פגמים מהותיים בגוף המוצר ו/או פעולתו אשר נגרמו על ידי החברה.

  2. האחריות למוצר ניתנת לתקופה של 90  ימים מיום הרכישה.

  3. האחריות תקפה רק כלפי לקוח המחזיק בידיו הוכחת קנייה מקורית ורק אם הרכישה בוצעה ישירות דרך האתר. החברה שומרת לעצמה את הזכות לדרוש מהלקוח להוכיח כי הינו הרוכש המקורי של המוצר.

  4. הסעד הבלעדי לכל מוצר פגום המכוסה במסגרת האחריות מוגבל לתיקון או להחלפתו של המוצר הפגום. החבות הכוללת של החברה ביחס לכל מוצר פגום לא תעלה בשום מקרה על מחיר הרכישה של המוצר הפגום.

  5. אחריות החברה לא תחול במקרים בהם הפגם במוצר נגרם כתוצאה מהפעלה שגויה שלא בהתאם להוראות השימוש במוצר.

  6. החברה לא תהא אחראית לכל נזק ישיר ו/או עקיף הנובע מהשימוש או עקב שימוש שגוי במוצר לרבות כל נזק מקרי, מיוחד, עקיף או תוצאתי. על הלקוח חלה האחריות הבלעדית וכל סיכון וחובות עבור אובדן, נזק וחבלה לגופו ו/או לרכושו ו/או לרכושם ו/או לגופם של צדדים שלישיים, הנובעים מהשימוש ו/או אי השימוש במוצר.

 8. אבטחת מידע פרטיות בחנות

  1. החברה נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר על סודיות המידע.

  2. העברת הנתונים באתר מתבצעת בצורה מוצפנת בטכנולוגיית SSL.

  3. במקרים שאינם בשליטתה ו/או הנובעים מכוח עליון , החברה לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא , עקיף או ישיר שייגרם ללקוח או למי מטעמו , אם מידע זה יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.

  4. החברה מתחייבת לא לעשות שימוש בפרטי הלקוחות הרשומים באתר אלא לצרכי תפעול האתר בלבד, ועל מנת לאפשר את ביצוע הרכישה .

  5. באמצעות שימוש באתר וביצוע רכישה דרך האתר אני מאשר בחתימתי את הסכם זה ואת תנאיו.

 9. קניין רוחני

  1. כל זכויות הקניין הרוחני באתר זה הינן רכושה הבלעדי של החברה. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת במידע כלשהו מן האתר, אלא אם ניתנה הסכמה לכך מראש ובכתב מטעם החברה. כל העתקה, הפצה, שידור, פרסום, העברה, יצירת עבודה נגזרת יצירת קישור, ניצול או פגיעה בזכויות הקניין הרוחני של החברה בכל דרך שהיא, בשלמותן או בחלקן, ללא קבלת אישור מראש ובכתב מהחברה אסורה בהחלט. כל הפרה של האמור בסעיף זה, עלולה לגרום לתוצאה של הפרת זכויות קניין רוחני, באופן שעלול להשית על המפר עונשים ו/או קנסות פליליים ו/או אזרחיים.

  2. אייקונים (ICONS) כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר , לרבות גרפיקה , עיצוב , הצגה מילולית , סימני מסחר , סימני לוגו לרבות עריכתם והצגתם באתר, הנם בבעלותם הבלעדית של החברה ו/או מי מטעמה.

 10. סמכות שיפוט

  1. פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו יעשו בהתאם לדין הישראלי בלבד ולבית המשפט המוסמך בתל אביב-יפו תהא מסורה סמכות השיפוט הבלעדית.

 11. כללי

  1. החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר , עקיף , תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד שלישי , כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא , שאז החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל את הרכישה הספציפית בהודעה בכתב למבצע הפעולה.

  2. הלקוח יהיה אחראי באופן בלעדי לתחזוקתו ולשירות הנדרש למוצר אשר נרכש באמצעות האתר, אלא אם נכתב אחרת .

  3. שום ויתור, הימנעות מפעולה או מתן ארכה הניתנים על ידי החברה לא יחשבו כוויתור על זכויותיה על פי תנאי השימוש או על פי כל דין, ולא יהוו תקדים לכל מקרה אחר, ולא יפגעו בזכותה של לממש את זכויותיה בכל עת, ולא תישמע כל טענה בדבר ויתור או השעיה של זכויותיה.

  4. חוסר התקפות של אחד או יותר מהסעיפים בתנאי השימוש לא תשפיע על תקפות תנאי השימוש בכללותם. תנאי שאינו תקף או שלא ניתן לאוכפו יוחלף בתנאי תקף אשר יהיה קרוב ביותר לתנאי המקורי שאותו הוא מחליף, עד כמה שניתן על פי החוק.

  5. רישומי המחשב בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות .

  6. נפלה טעות בתיאור המוצר או במחירו באתר, לא יחייב הדבר את החברה.

 

 

מאחלים רכישה נעימה

MYTOP FITNESS

bottom of page